CHẾ ĐỘ VỀ HƯỞNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023

Chủ nhật - 07/05/2023 22:34
Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh hưởng ưu tiên khu vực, đối tượng ưu tiên (nếu có), Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn rất chi tiết về quy trình khai báo, xác nhận ưu tiên; hồ sơ hưởng ưu tiên cũng như các minh chứng thí sinh cần chuẩn bị.
CHẾ ĐỘ VỀ HƯỞNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023
Tại Hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023 Bộ GD&ĐT yêu cầu thí sinh khai báo chính xác và chịu trách nhiệm thông tin (các mốc thời gian theo hướng dẫn) để hưởng ưu tiên khu vực, đối tượng ưu tiên (nếu có) tại thời điểm đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Quy trình khai báo, xác nhận ưu tiên
Để thí sinh được hưởng ưu tiên khu vực theo theo nơi thường trú, thí sinh đăng nhập vào phần mềm tại địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn theo tài khoản và mật khẩu đã được cấp.
Trong mục 5 - Nơi thường trú: Mã tỉnh/thành phố, mã huyện/quận và mã xã/phường chỉ đối với các xã/phường thuộc Khu vực 1 sẽ do Bộ GD&ĐT quy định. Thí sinh cần tra cứu tại nơi đăng ký dự thi để ghi đúng mã tỉnh/thành phố, mã huyện/quận, mã xã/phường nơi thí sinh thường trú trong thời gian học THPT hoặc trung cấp vào các ô tương ứng ở bên phải.
Thí sinh không có nơi thường trú tại xã Khu vực 1 thì bỏ trống ô mã xã. Sau khi điền đủ các mã đơn vị hành chính vào các ô, thí sinh ghi rõ tên xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố vào dòng trống. 
Thí sinh có nơi thường trú trên 18 tháng ở khu vực 1 (xã khó khăn hoặc xã đặc biệt khó khăn) trong thời gian học THPT hoặc trung cấp thì tích vào ô: "Nơi thường trú trên 18 tháng ở khu vực 1". 
Thí sinh có nơi thường trú trên 18 tháng ở xã đặc biệt khó khăn trong thời gian học THPT hoặc trung cấp thì tích vào ô: "Nơi thường trú trên 18 tháng ở xã đặc biệt khó khăn". 
Thí sinh đáp ứng cả 2 điều kiện tại 2 mục trên thì tích cả vào 2 ô. 
Đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên đối tượng hoặc khu vực có liên quan đến nơi thường trú, phải khai thời gian có nơi thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 (xã khó khăn hoặc xã đặc biệt khó khăn) hoặc trên 18 tháng ở xã đặc biệt khó khăn trong thời gian học THPT hoặc trung cấp, ví dụ khai báo như sau: 28 tháng, từ ngày 1/1/2020 đến ngày 1/5/2023. 
Để thực hiện kiểm tra, đối chiếu và xác nhận về diện ưu tiên theo nơi thường trú cho thí sinh, Điểm tiếp nhận hồ sơ/CSĐT có thể tra cứu thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) thông qua tiện ích được cung cấp trên Hệ thống Quản lý thi.
Trường hợp phát hiện có sai sót về thông tin lịch sử thường trú được cung cấp bởi CSDLQGVDC hoặc thông tin cung cấp chưa đủ để xác nhận, Điểm tiếp nhận liên hệ công an địa phương để được hỗ trợ giải quyết. 
Người dùng thuộc CSĐT, nơi tiếp nhận thí sinh đăng ký xét tuyển được xem, kiểm tra minh chứng ưu tiên của thí sinh, đồng thời được quyền tra cứu thông tin công dân từ CSDLQGVDC để kiểm tra lại. 
Hướng dẫn từng đối tượng ưu tiên
Với đối tượng 01, thí sinh và điểm tiếp nhận cần thực hiện các bước như trên, đồng thời phải tải lên Hệ thống các file minh chứng theo quy định. Điểm tiếp nhận tải các file minh chứng kèm theo để kiểm tra, nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì xác nhận đối tượng ưu tiên cho thí sinh, nếu không đúng thì từ chối xác nhận và thông báo cho thí sinh biết. 
Với các đối tượng từ 02-07: Thí sinh tải lên Hệ thống các file minh chứng; Điểm tiếp nhận, tải các file minh chứng kèm theo để kiểm tra.
TT Quy chế tuyển sinh hiện hành
 
Minh chứng/cách thực hiện
I Ưu tiên khu vực
 
 
I.1 Theo khu vực của trường phổ thông Thí sinh khai báo năm học lớp 10, 11, 12 trên Hệ thống => Hệ thống tự tính
 
I.2 Học sinh có nơi thường trú (trong thời gian học cấp THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thông đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Thủ trướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 (theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ); các thôn, xã đặc biệt khó khăn tại các địa bàn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ học cấp THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. (Điểm c, khoản 1, Điều 7 Quy chế tuyển sinh hiện hành).
 
- Thí sinh khai báo trên Hệ thống thời gian thường trú (trong thời gian học cấp THPT hoặc trung cấp) trên 18 tại xã đặc biệt khó khăn.
II Ưu tiên đối tượng (Phu lục Quy chế tuyển sinh hiện hành)
 
 
II.1 Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học THPT hoặc trung cấp trên 18 tháng tại Khu vực 1. - Giấy khai sinh hoặc quyết định xác định lại dân tộc của cấp có thẩm quyền;
- Khai báo trên Hệ thống thời gian thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1.
 
II.2 Đối tượng 02: Công dân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen.

 
- Giấy xác nhận của đơn vị quản lý về thời gian làm việc, và Bằng khen hoặc Quyết định công nhận là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
II.3 Đối tượng 03:
a) Thương binh, bệnh binh, người có Giấy chứng nhận người đươc hưởng chính sách như thương binh;


b) Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;c) Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, Chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;d) Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định.
 

a) Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh; Giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh.


b), c) Giấy xác nhận của đơn vị cử đi học từ Trung đoàn (hoặc tương đương trở lên) trở lên, hoặc bản sao Lệnh gọi nhập ngũ hoặc Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển xác nhận.

d) Quyết định xuất ngũ.
 
II.4 Đối tượng 04:
a) Thân nhân liệt sĩ;b) Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;


c) Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;d) Con của Anh hung Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hung Lao động trong thời kỳ kháng chiến;
đ) Con của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

a) Giấy khai sinh của thí sinh, và Giấy báo tử hoặc Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”; Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ (Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP); Quyết định cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (nếu có).


b) Giấy khai sinh của thí sinh, và Giấy chứng nhận thương binh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; hoặc Giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh có tỉ lệ mất sức lao động 81% trở lên do Phòng lao động thương binh xã hội cấp.


c) Giấy khai sịnh của thí sinh, và Giấy chứng nhận người lao động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do cơ quan có thẩm quyền cấp theo định hoặc Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp.


d) Giấy khai sinh của thí sinh, và Quyết định công nhận Anh hung lực lượng vũ trang hoặc Quyết định công nhận Anh hung lao động trong thời kỳ kháng chiến.


đ) Giấy khai sinh của thí sinh, và Quyết định trợ cấp hàng tháng (do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp) của con người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học.
 
II.5 Đối tượng 05:
a) Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;b) Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng ở khu vực khác;
c) Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vũ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngnahf Quân sự cơ sở. Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày ĐKXT.
 

a) Giấy xác nhận của đơn vị cử đi họcb) Giấy xác nhận của đơn vị cử đi học từ cấp Trung đoàn (hoặc tương đương trở lên) trở lên hoặc bản sao Lệnh gọi nhập ngũ hoặc Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển xác nhận.c) Văn bản bổ nhiệm và Quyết định xuất ngũ.
II.6 Đối tượng 06:
a) Công an Việt Nam là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;


b) Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;c) Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

a) Giấy khai sinh hoặc quyết định xác định lại dân tộc của cấp có thẩm quyền.


b) Giấy khai sịnh của thí sịnh, và Giấy chứng nhận thương binh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định hoặc Giấy chứng nhận bệnh binh do cơ quan có thẩm quyền theo quy định hoặc Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh do Sở lao động – Thương binh và Xã hội cấp.


c) Giấy khai sinh của thí sinh, và Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do cơ quan có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất dộc hóa học do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp.
 
II.7 Đối tượng 07:
a) Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT quy định về xác định mức độ khuyết tật thực hiện;b) Người lao động ưu tú thuộc tất cả thành phần kinh tế từ cấp tỉnh, cấp bộ trở lên được công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liện đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
c) Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên dự tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên;d) Y tá, dược ta, hộ lý, y sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, người có bằng trung cấp Dược đã công tác đủ 3 năm trở lên tự tuyển vào đúng ngành tốt nghiệp thuộc lĩnh vực sức khỏe.
 

a) Giấy xác nhận “Khuyết tật nặng” của UBND xã/phường/thị trấn nơi thí sinh thường trú cấp.


b) Bản sao danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân cấp tỉnh, cấp bộ trở lên; hoặc Bằng Lao động sáng tạo (có quyết định kèm theo).c) Giấy xác nhận của đơn vị quản lý về thời gian làm việc và hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng.


d) Bản sao văn bằng trung cấp Dược; Giấy xác nhận của đơn vị quản lý về thời gian làm việc và hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng.

Người dùng thuộc CSĐT, nơi tiếp nhận thí sinh đăng ký xét tuyển được xem, kiểm tra minh chứng ưu tiên của thí sinh. Trường hợp thí sinh phát hiện sai sót về khu vực ưu tiên hoặc đối tượng ưu tiên không trong thời gian quy định; nếu có căn cứ, điểm tiếp nhận rà soát, cập nhật minh chứng và xác nhận lại cho thí sinh. 
Hồ sơ để được hưởng ưu tiên theo đối tượng 
Thí sinh khai báo trên Hệ thống thời gian thường trú trên 18 tháng ở khu vực 1 hoặc, và thường trú trên 18 tháng ở xã đặc biệt khó khăn trong thời gian học THPT hoặc trung cấp (Danh mục các xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn do Bộ GD&ĐT quy định). 
Thí sinh cần: Tải các minh chứng để được hưởng ưu tiên theo quy định; xuất trình bản chính của các giấy tờ nói trên để các CSĐT đối chiếu khi làm thủ tục nhập học. Các điểm tiếp nhận xác thực khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên cho thí sinh trên Hệ thống; đồng thời tải các minh chứng về ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng trên Hệ thống để kiểm tra, rà soát và lưu trữ theo quy định. 
Xác định mức điểm ưu tiên 
Bộ GD&ĐT lưu ý: Các quy định “điểm xét tốt nghiệp” trong quy chế được hiểu là một điều kiện (ngưỡng đảm bảo chất lượng) để thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các CSĐT đối với ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề,  CSĐT không được sử dụng để làm căn cứ xét tuyển trực tiếp.
Để tránh việc thí sinh cộng điểm ưu tiên 2 lần, nếu CSĐT sử dụng “điểm xét tốt nghiệp” để xét tuyển, thì phải trừ đi điểm ưu tiên đã được cộng vào trong “điểm xét tốt nghiệp”, sau đó mới cộng thêm ưu tiên theo quy định của Quy chế tuyển sinh để xét tuyển. 
 
FORM ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo trượt phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây